3 Ιουλίου 2009

http://cm.greekhelsinki.gr/

 

Ερώτηση ΟΗΕ σε Ελλάδα για αθώωση Πλεύρη οδηγεί σε αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόμου

 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) γνωστοποιεί πως πριν 10-15 ημέρες η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) έστειλε στην Ελλάδα κατάλογο θεμάτων που θα συζητηθούν κατά την εξέταση της εφαρμογής από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, τον Αύγουστο 2009. Ο κατάλογος αυτό αναρτήθηκε στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της Επιτροπής (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds75.htm), μαζί με την έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα το Μάρτιο 2008 και την παράλληλη έκθεση που υπέβαλαν τον Απρίλιο 2009 το ΕΠΣΕ μαζί με την Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ). Ο κατάλογος των ερωτήσεων αναδημοσιεύεται στη συνέχεια σε μετάφραση στα ελληνικά από την ιστοσελίδα του E-Lawyer (με μερικές βελτιώσεις από το ΕΠΣΕ). Η ανάγνωση των ερωτήσεων παράλληλα με την έκθεση ΕΠΣΕ-ΕΟΔΜ κάνει εμφανή την επίδραση της έκθεσης στην Επιτροπή. 

 

Ειδικότερα, η ερώτηση 6 ανέφερε:

 

«6. Υπό το φως του άρθρου 4 της Σύμβασης, η οποία επιβάλλει την τιμωρία από το νόμο της διάδοσης ιδεών που βασίζονται στη φυλετική ανωτερότητα ή στο μίσος, παρακαλούμε σχολιάστε την πρόσφατη ανατροπή από Ελληνικό Εφετείο της καταδίκης του 2007 στην υπόθεση του Κώστα Πλεύρη για την κυκλοφορία του βιβλίου του «Οι Εβραίοι: Όλη η αλήθεια». Αυτό το βιβλίο διατίθεται και πωλείται ακόμη στο Κράτος - μέλος;»

 

Μόνο αφού βρέθηκε αντιμέτωπη με την υποχρέωση να εξηγήσει την απαλλακτική απόφαση στο αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ που εξετάζει την εφαρμογή της Σύμβασης σε υλοποίηση της οποίας εισήχθη ο αντιρατσιστικός νόμος 927/79, αποφάσισε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ασκήσει «αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόμου» (με αρ. 34/2009), την 1 Ιουλίου 2009. Από τα ακόλουθα αποσπάσματα της αίτησης αναίρεσης που είχε την καλοσύνη να κοινοποιήσει στο ΕΠΣΕ το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) προκύπτει ότι ζητείται η αναίρεση της αθωωτικής απόφασης λόγω «α) της ελλείψεως της ειδικής αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα και β) της ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 927/1979».  

 

Το ΕΠΣΕ υπογραμμίζει πως οι λόγοι αυτοί ήταν αρκετοί για να κάνει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αίτηση αναίρεσης μέσα στην  προθεσμία 15 ημερών (που έληγε τυπικά το Σάββατο 6 Ιουνίου και πρακτικά την επόμενη εργάσιμη Τρίτη 9 Ιουνίου 2009), όπως της είχαν ζητήσει το ΕΠΣΕ, η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία και το ΚΙΣ. Σε εκείνη την περίπτωση, ενδεχόμενη αναίρεση θα οδηγούσε σε επανάληψη της δίκης. Αντίθετα, όπως έχει δεχθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (http://www.nsk.gr/edad/ee324.pdf), η αναίρεση υπέρ του νόμου «προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 505 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εντούτοις, από την ανάγνωση της εν λόγω διάταξης και από την ερμηνεία της από τα εθνικά δικαστήρια, το Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν πρόκειται για τακτικό ένδικο μέσο, αλλά, αντίθετα, για προσφυγή sui generis, που εφαρμόζεται αποκλειστικά για να εγγυηθεί την εναρμόνιση της νομολογίας και την ορθή ερμηνεία του εσωτερικού δικαίου και που δεν μπορεί να θίξει τα δικαιώματα των διαδίκων.» Κατά τον Καθηγητή Νίκο Ανδρουλάκη δε, είναι μόνο μια «οιονεί πανηγυρική διακήρυξη» ότι η αναιρετέα απόφαση ήταν λανθασμένη χωρίς περαιτέρω συνέπειες. (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85). Δεδομένου ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν αναμένεται να αποφανθεί για την αίτηση αναίρεσης πριν από το φθινόπωρο, η Ελλάδα μπορεί να την επικαλείται στον ΟΗΕ ώστε να μην είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί την αθωωτική απόφαση. Το ίδιο πιθανώς κάνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) η οποία, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2009, θα οριστικοποιούσε την έκθεση για την Ελλάδα που θα δημοσιοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2009 (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/About/calendar.asp). Το ΕΠΣΕ είχε ενημερώσει την ECRI για την προφορική αθωωτική απόφαση της 29 Μαρτίου 2009 την παραμονή της Ολομέλειας της 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2009, οπότε υιοθετήθηκε η αρχική έκθεση που στάλθηκε στην Ελλάδα για σχόλια, και για τη γραπτή δημοσιευμένη απόφαση αμέσως μετά την έκδοσή της στις 22 Μαΐου 2009.

 

Το ΕΠΣΕ επισημαίνει πως, όπως φαίνεται και από τις άλλες ερωτήσεις της CERD για τις αποφάσεις και ιδιαίτερα τις καταδίκες με βάση το Ν. 927/79, αλλά και την ενδεχόμενη απαγόρευση νέο-ναζιστικών οργανώσεων, ακόμα και η ενδεχόμενη αναίρεση υπέρ του νόμου της αθωωτικής απόφασης στη δίκη του αυτο-προσδιοριζόμενου και ως «ναζιστή» Κώστα Πλεύρη δεν πρόκειται να ικανοποιήσει τα αρμόδια διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Οι εισαγγελικές αρχές, με δεδομένο πως το βιβλίο συνεχίζει να κυκλοφορεί και με βάση το σκεπτικό της αίτησης αναίρεσης οφείλουν να προχωρήσουν στην αυτεπάγγελτη εφαρμογή του Ν. 927/79, ιδιαίτερα καθώς η δικαιοσύνη στο επίπεδο του εφετείου δεν δέχεται την παράσταση πολιτικής αγωγής των θιγομένων, θεωρώντας πως πρόκειται για αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα που «αποβλέπει στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και αφορά το γενικό συμφέρον χάριν του οποίου έχει τεθεί»  (Τριμ Εφ Αθ 5800 & 5919/08).

 ----------------------------------------------------------------------

 

               E-Lawyer

 

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Αναρτήθηκε από e-Lawyer στις 2:35 πμ

 

                        Επιτροπή ΟΗΕ κατά διακρίσεων: Ερωτήσεις για ρατσισμό στην Ελλάδα

 

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την καταπολέμηση των ρατσιστικών διακρίσεων (CERD) εξετάζει την θεσμική και πραγματική αντιμετώπιση του ρατσισμού στην Ελλάδα, διατυπώνοντας τις παρακάτω ερωτήσεις. Το έγγραφο δημοσιοποιείται εδώ στα Ελληνικά, σε μετάφραση e-lawyer. Οι αναφορές στην "Σύμβαση", αφορούν την Διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση όλων των ειδών ρατσιστικών διακρίσεων.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

 

Εβδομηκοστή πέμπτη συνεδρίαση

 

3 με 28 Αυγούστου 2009

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/AdvanceVersions/CERD-C-GRC-Q-19.doc

 

 

 

Άρθρο 2

 

1. Παρακαλούμε για την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν.927/1979 “περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις” συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των καταδικών και των ποινών που επιβλήθηκαν. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να εξασφαλισθεί ότι η βία εναντίον μελών εθνοτικών μειονοτήτων εξετάζεται και διώκεται πάντα άμεσα και αποτελεσματικά;

 

2. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει ότι εάν το κίνητρο ενός εγκλήματος είναι το φυλετικό, εθνικό ή θρησκευτικό μίσος, θα αξιολογείται ως επιβαρυντικός παράγοντας. Παρακαλούμε επίσης να παραθέσετε παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες εφαρμόστηκε το άρθρο.

 

3. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών σχετικά με “περιστατικά διακρίσεων ή παράνομης χρήσης βίας” από την αστυνομία που αναφέρονται στην παράγραφο 158 της έκθεσης του κράτους, στο μέτρο που αυτό σχετίζεται με το πλαίσιο της Σύμβασης και παραθέσατε εάν και ποιες ποινές επιβλήθηκαν για αυτά τα εγκλήματα.

 

Άρθρο 4

 

4. Παρακαλούμε γνωστοποιείστε μας εάν έχουν απαγορευθεί νομίμως οργανώσεις και ομάδες που προωθούν ή υποθάλπουν ρατσιστικές διακρίσεις στο Κράτος, συμπεριλαμβανομένων ομάδων Νεο-ναζί, και εάν οι οργανωτές τους έχουν διωχθεί.

 

5. Παρακαλούμε να μας παράσχετε πληροφορίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2000 το οποίο αναφέρει ότι “οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν θα μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν το μίσος μεταξύ του πληθυσμού λόγω διαφορετικής φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας και φύλου.”

 

6. Υπό το φως του άρθρου 4 της Σύμβασης, η οποία επιβάλλει την τιμωρία από το νόμο της διάδοσης ιδεών που βασίζονται στη φυλετική ανωτερότητα ή στο μίσος, παρακαλούμε σχολιάστε την πρόσφατη ανατροπή από Ελληνικό Εφετείο της καταδίκης του 2007 στην υπόθεση του Κώστα Πλεύρη για την κυκλοφορία του βιβλίου του «Οι Εβραίοι: Όλη η αλήθεια». Αυτό το βιβλίο διατίθεται και πωλείται ακόμη στο Κράτος - μέλος;

 

Άρθρο 5

 

7. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών πληροφοριών για τη συμμετοχή μελών εθνικών μειονοτήτων σε κεντρικές και τοπικές κρατικές αρχές, στις αστυνομικές δυνάμεις, στην δικαιοσύνη και, σε περίπτωση ανεπαρκούς εκπροσώπησης, για τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τη βελτίωση της κατάστασης.

 

8. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα για μειονοτικά θέματα, τα παιδιά Ρομά δεν έχουν πλήρη και ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση κατά το χρόνο της επίσκεψής της το Σεπτέμβρη 2008. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας το ακριβές επίπεδο ενσωμάτωσης των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των παιδιών Ρομά στο σχολείο λόγω στερεοτύπων, λόγω μη γνώσης ελληνικών ή λόγω μη διδασκαλίας στη γλώσσα των Ρομά. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα αποτελέσματα που είχε το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των Ελλήνων-Ρομά μαθητών που αναφέρεται στην παράγραφο 69 της έκθεσης του Κράτους – μέλους.

 

9. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για το επίπεδο επιτυχίας, ει δυνατόν με στατιστικές και παραδείγματα, των σκοπών και των προτεραιοτήτων του “Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά” όπως επίσης και για την πρόοδο που υπάρχει στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών που ήδη κατοικούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

 

10. Επιτρέπεται γενικά στους εθνοτικά Σλάβους Έλληνες να χρησιμοποιούν τις μητρικές τους γλώσσες σε ιδιωτικά σχολεία και εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των Σλαβικών Μακεδονικών; Τα σλαβικά ονόματα είναι αποδεκτά για τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών;

 

11. Παρακαλούμε σχολιάστε τις απόψεις της Κυβέρνησης για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι με την απαγόρευση σωματείων που φέρουν το επίθετο “τουρκικός”.

 

Άρθρο 6

 

12. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Συνηγόρου του Πολίτη και τη βελτίωση της ικανότητάς του να χειρίζεται υποθέσεις διακρίσεων σε διάφορους τομείς.

 

13. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τον αριθμό και τη φύση των υποθέσεων που αφορούν ρατσισμό και ρατσιστικές διακρίσεις και εξετάστηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη, την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και την Επιθεώρηση Εργασίας κατά την περίοδο 2007-2009.

 

14. Παρακαλούμε σχολιάστε εκθέσεις που αφορούν εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στην προσπάθειά τους για αποτελεσματική πρόσβαση στα Ελληνικά δικαστήρια. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των Ρομά ενώπιον των αστικών δικαστηρίων και του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης. Παραδείγματα θα είναι ευπρόσδεκτα.

 

Άρθρο 7

 

15. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα σεμινάρια για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχουν οργανωθεί για λειτουργούς της Δικαιοσύνης, υπαλλήλους των διωκτικών αρχών και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Παρακαλούμε να αναφέρετε αν αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν στοιχεία που εστιάζουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση.

 

16. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα μέτρα που ήδη πάρθηκαν για τη δημοσιοποίηση της έκθεσης από το Κράτος μέλος και των συμπερασμάτων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων της μετάφρασής τους στα ελληνικά και της ανάρτησής τους σε κυβερνητικές ιστοσελίδες.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

 

17. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν το Κράτος σκοπεύει να προβεί σε δήλωση κατά το άρθρο 14 της Σύμβασης, ώστε να δεχθεί την αρμοδιότητα της Επιτροπής για τη λήψη και εξέταση ατομικών καταγγελιών.

 

18. Για λόγους διευκρίνισης και κατανόησης και χωρίς διάθεση κριτικής εκ μέρους του Εισηγητή, παρακαλούμε εξηγείστε για ποιους λόγους η Ελλάδα υπέγραψε (το 1997) αλλά ποτέ δεν κύρωσε τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

 

- Για την ερμηνεία του νόμου:

«Οι πράξεις δε και οι ενέργειες στις οποίες προτρέπει το υποκείμενο του αδικήματος του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 927/1979 πρέπει να είναι πρόσφορες να προκαλέσουν «διακρίσεις, μίσος ή βία» χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητο να προκληθούν πράγματι οι διακρίσεις, το μίσος ή και η βία. Αρκεί η συμπεριφορά, την οποία ενθαρρύνει ο δράστης να μπορεί να προκαλέσει το εν λόγω αποτέλεσμα, να δημιουργείται δηλαδή η συναισθηματική και ψυχολογική υποδομή της επιθετικής και ρατσιστικής αντιμετώπισης του άλλου».

 

- Για την εκδίκαση της έφεσης:

«… κατά την ακροαματική διαδικασία [….] αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος συγγράφοντας το επίμαχο βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η αλήθεια» κατέστησε προσιτά στο ευρύ κοινό κείμενα που θα μπορούσαν, λόγω του έντονα επιθετικού ύφους τους, να καλλιεργήσουν μίσος και βία εναντίον των Εβραίων και να ενθαρρύνουν κάθε αναγνώστη τους στην υιοθέτηση ρατσιστικής και αντισημιτικής συμπεριφοράς».

 

 […] «Η εμπάθεια και ο φανατισμός, που αποτυπώνονται στα ανωτέρω χωρία, καθιστούν άνευ ετέρου αυταπόδεικτο το γεγονός ότι τούτος εκ προθέσεως εξέφρασε δημόσια απόψεις ικανές να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος και βία εις βάρος των Εβραίων και προσέβαλε πρόσωπα και ομάδα προσώπων λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής. Παρά τα ανωτέρω ωστόσο, το Δικαστήριο της ουσίας ουδόλως εξέθεσε στην ανωτέρω απόφασή του τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πραγματώθηκε από τον κατηγορούμενο η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων που του αποδίδονται. Και τούτο διότι κάνοντας δεκτό στο σκεπτικό της απόφασης ότι ο συγγραφέας του ανωτέρω βιβλίου δεν είχε σκοπό να υβρίσει και να προσβάλλει το σύνολο του εβραϊκού κόσμου εκ μόνου του λόγου του θρησκεύματός τους, αλλά μόνον αυτούς που τάχα πιστεύουν και εφαρμόζουν τον «εβραιοσιωνισμό», διέλαβε ελλιπή και εσφαλμένη αιτιολογία, δεδομένου ότι δεν αναφέρει στοιχεία που το έπεισαν περί αυτού και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ο συγγραφέας του ανωτέρω βιβλίου στην πραγματικότητα καταφανώς στη συντριπτική πλειοψηφία των σελίδων του βιβλίου του αναφέρεται στους εβραίους γενικά και μόνον ως άλλοθι χρησιμοποιεί ενίοτε και την έννοια του εβραιοσιωνιστή, αποσκοπώντας έντεχνα να ταυτίσει στη συνείδηση του αναγνώστη του τις δύο αυτές έννοιες (εβραίου - εβραιοσιωνιστή)». 

 

- Καταληκτικά, για το σκεπτικό της άσκησης αναίρεσης, η έκθεση του Αντεισαγγελέα αναφέρει:

«Συντρέχει, συνεπώς, εν προκειμένω, ενόψει των ενδεικτικώς προεκτεθέντων, περίπτωση των λόγων αναίρεσης α) της ελλείψεως της ειδικής αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα και β) της ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 927/1979 […] δοθέντος ότι, ενόψει των επισημανθεισών παραλείψεων και ασαφειών της προσβαλλομένης αποφάσεως στο σκεπτικό της δεν μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου να διαγνώσει αν έγινε ορθή εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου».