Εκτύπωση

Σημερινη 14.2.2011
Του Γιώργου Πλουτάρχου

Αποκαλυπτικά ευρήματα δημοσκόπησης της «Σ» για τις σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ και την προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα ενέργειας

* Εννέα στους δέκα τάσσονται υπέρ της συνεργασίας

* Οκτώ στους δέκα αισθάνονται το Ισραήλ φιλική χώρα προς την Κυπριακή Δημοκρατία και το θεωρούν αξιόπιστο στις συνεργασίες του

* Μια οικονομικού χαρακτήρα συνεργασία με το Ισραήλ θα μας βοηθήσει και στο πολιτικό μας πρόβλημα, πιστεύει το 85%

* Θα επιχειρήσει να δημιουργήσει πρόβλημα η Τουρκία, εκτιμούν επτά στους δέκα

* Οκτώ στους δέκα βλέπουν να επηρεάζονται αρνητικά οι σχέσεις μας με τους Άραβες

Ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις απόψεις της κυπριακής κοινής γνώμης γύρω από την προοπτική συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ σ’ ενεργειακό επίπεδο αποτυπώνει μεγάλη δημοσκόπηση της «Σ». Παρόλο που επτά στους δέκα συμπολίτες μας εκτιμούν ότι μια τέτοια συνεργασία θα προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία και θα επιχειρήσει να δημιουργήσει πρόβλημα στην περιοχή, η συντριπτική πλειοψηφία, που ανέρχεται στο 90%, τάσσεται υπέρ της... ενεργειακής συνεργασίας με το Ισραήλ. Μάλιστα, σχεδόν εννέα στους δέκα πιστεύουν πως μια οικονομικού χαρακτήρα συνεργασία με τη γειτονική μας χώρα θα μας βοηθήσει, λίγο ή πολύ, και στο πολιτικό μας πρόβλημα. Στη συνείδηση των Κυπρίων, το Ισραήλ είναι μια φιλική προς την Κυπριακή Δημοκρατία χώρα, αλλά και αξιόπιστη, σε σχέση με τις συνεργασίες της.

Αυτό πιστεύουν οκτώ στους δέκα πολίτες. Πολλοί είναι εκείνοι πάντως (σχεδόν οκτώ στους δέκα), οι οποίοι προβλέπουν πως μια πιθανή συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ θα επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις μας με τον Αραβικό κόσμο. Στη δημοσκόπηση της «Σ» αποτυπώνεται η άγνοια της πλειοψηφίας των πολιτών σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης (έξι στους δέκα λένε πως δεν την γνωρίζουν), ενώ διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά την ορθότητα των κυβερνητικών επιλογών στα συγκεκριμένα ζητήματα. Τέσσερις στους δέκα αποτιμούν αρνητικά την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης και πέντε στους δέκα θετικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
θεωρείται φιλική χώρα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο από τον αντρικό όσο και από τον γυναικείο πληθυσμό της Κύπρου, 83% και 79%, αντίστοιχα. Ως τέτοια, θεωρείται και απ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες (το χαμηλότερο ποσοστό, 74%, το συναντάμε στις ηλικίες 25-44). Παρόμοια είναι τα δεδομένα και ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, όπου το χαμηλότερο ποσοστό αυτών που θεωρούν το Ισραήλ φιλική χώρα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, 78%, το συναντάμε ανάμεσα στους απόφοιτους κολεγίου ή πανεπιστημίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
αντρών και γυναικών, 92% και 89% αντίστοιχα, είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Ισραήλ σε θέματα ενέργειας, ενώ στις ηλικίες 45 και άνω, αυτό πιστεύει ότι πρέπει να γίνει, περίπου το 100%. Οι περισσότεροι διαφωνούντες, τρεις στους δέκα, εμφανίζονται στην ηλικιακή ομάδα των 18 με 24. Σχεδόν το απόλυτο, υπέρ της συνεργασίας, αγγίζει ο αριθμός των απόφοιτων δημοτικού και μέσης εκπαίδευσης, ενώ διαφορετική άποψη έχει ένας στους δέκα αποφοίτους κολεγίου ή πανεπιστημίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ
πως μια οικονομικού χαρακτήρα συνεργασία με το Ισραήλ θα μας βοηθήσει, λίγο ή πολύ, και στο πολιτικό μας πρόβλημα, βρίσκεται καλά εμπεδωμένη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Η άποψη αυτή είναι κυρίαρχη, τόσο ανάμεσα στους αποφοίτους του δημοτικού όσο και στους αποφοίτους της μέσης εκπαίδευσης, αλλά και σε αυτούς των κολεγίων ή των πανεπιστημίων. Οι περισσότεροι που πιστεύουν πως δεν θα βοηθήσει καθόλου, τρεις στους δέκα, βρίσκονται ανάμεσα στους αποφοίτους του δημοτικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ο ΦΟΒΟΣ
αντίδρασης της Τουρκίας σε μια ενδεχόμενη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ πλανάται στο μυαλό των Κυπρίων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και επιπέδου μόρφωσης, καθώς οι πλείστοι θεωρούν πως οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Με την εκτίμηση αυτή διαφωνούν τρεις στους δέκα απόφοιτοι δημοτικού, τρεις στους δέκα απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και τρεις στους δέκα απόφοιτοι κολεγίου ή πανεπιστημίου. Κάτι τέτοιο δεν πιστεύουν, επίσης, ότι θα γίνει, τέσσερις στους δέκα, στις ηλικίες 65 και άνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΙΤΕ
λίγο είτε πολύ, οι σχέσεις της χώρας μας με τον Αραβικό κόσμο θα επηρεαστούν αρνητικά αν προχωρήσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η γνώμη αυτή είναι κυρίαρχη σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, ενώ μόνο ανάμεσα στους αποφοίτους του δημοτικού τα δεδομένα διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό, αφού τέσσερις στους δέκα έχουν διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και δεν πιστεύουν πως θα επηρεαστούν αρνητικά οι σχέσεις μας με τον Αραβικό κόσμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΥΨΗΛΟΣ
είναι ο βαθμός αξιοπιστίας που έχει το Ισραήλ ανάμεσα στην κυπριακή κοινή γνώμη, αφού οκτώ στους δέκα πολίτες έχουν αυτήν την άποψη. Το χαμηλότερο ποσοστό εκείνων που θεωρούν τη χώρα ως αξιόπιστη καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα των 18 μέχρι 24, ενώ και τρεις στους δέκα αποφοίτους δημοτικού δεν θεωρούν αξιόπιστο στις συνεργασίες του το Ισραήλ. Αξιόπιστη χώρα θεωρούν το Ισραήλ εννέα στους δέκα άντρες και επτά στις δέκα γυναίκες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
πολιτική της Κυβέρνησης είναι άγνωστη για σημαντική μερίδα του κυπριακού πληθυσμού (56%). Ιδιαίτερα έντονο παρατηρείται το φαινόμενο αυτό στην ηλικιακή ομάδα 18-24, όπου εννέα στους δέκα νέοι δεν γνωρίζουν την κυβερνητική ενεργειακή πολιτική. Γνώστες της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι πέντε στους δέκα απόφοιτους κολεγίων ή πανεπιστημίων, τέσσερις στους δέκα απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης και τέσσερις στους δέκα απόφοιτους δημοτικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ
εμφανίζεται η κυπριακή κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά τη θετική ή αρνητική αποτίμηση της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης. Απ’ όσους δηλώνουν ότι τη γνωρίζουν, πέντε στους δέκα τής βάζουν θετικό πρόσημο και τέσσερις στους δέκα αρνητικό. Μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής συγκεντρώνει ανάμεσα στις ηλικίες 65 και άνω και μικρότερο ανάμεσα στις ηλικίες 18-24. Η ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης τυγχάνει αποδοχής από έξι στους δέκα απόφοιτους δημοτικού και μέσης εκπαίδευσης, ενώ απορρίπτεται από τέσσερις στους δέκα απόφοιτους κολεγίου ή πανεπιστημίου.

http://www.sigmalive.com/simerini/news/local/354415