7 Ιουνίου 1967 το Ισραήλ Καταλαμβάνει την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ 


6 Νοεμβρίου 2017 ο Τραμπ αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ