Βραβεία Nobel που κέρδισαν Εβραίοι

Σύνολο Βραβείων Nobel 196


Οι Εβραίοι είναι το 0.2% του παγκόσμιου πλυθυσμού 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ

 • 1905 - Adolph Von Baeyer

 • 1906 - Henri Moissan

 • 1910 - Otto Wallach

 • 1915 - Richard Willstaetter

 • 1918 - Fritz Haber

 • 1943 - George Charles de Hevesy

 • 1961 - Melvin Calvin

 • 1962 - Max Ferdinand Perutz

 • 1972 - William Howard Stein

 • 1977 - Ilya Prigogine

 • 1979 - Herbert Charles Brown

 • 1980 - Paul Berg

 • 1980 - Walter Gilbert

 • 1981 - Roald Hoffmann

 • 1982 - Aaron Klug

 • 1985 - Herbert A. Hauptman

 • 1985 - Jerome Karle

 • 1989 - Sidney Altman

 • 1992 - Rudolph Marcus

 • 2004 - Avram Hershko,

 • 2004 - Aaron Ciechanover 

 • 2004-  Irwin Rose

 • 2006 - Roger Kornberg

 • 2009 - Ada Yonath
 • 2011---Daniel Shechtman
 • 2012-  Robert Lefkowitz
 • 2013 - Martin Karplus 
 • 2013-Michael Levitt  
 • 2013 - Arieh Warshel
 • 2017 - Richard Henderson
 • 2017- Joachim Frank
 • 2017- Jacques Dubochet

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • 1970 - Paul Anthony Samuelson

 • 1971 - Simon Kuznets

 • 1972 - Kenneth Joseph Arrow

 • 1973- Wassily Leontief

 • 1975 - Leonid Kantorovich

 • 1976 - Milton Friedman

 • 1978 - Herbert A. Simon

 • 1980 - Lawrence Robert Klein

 • 1985 - Franco Modigliani

 • 1987 - Robert M. Solow

 • 1990 - Harry Markowitz

 • 1990 - Merton Miller

 • 1992 - Gary Becker

 • 1993 - Robert Fogel

 • 1994- John C. Harsanyi

 • 1997- Myron S. Scholes

 • 2001- Joseph E. Stiglitz

 • 2001- George A. Akerlof

 • 2002- Daniel Kahneman

 • 2007 - Leonid Hurwicz, Eric Maskin & Roger Myerson

 • 2008-Paul Krugma

 • 2009-Elinor Ostrom 
 • 2010 - Peter Diamond
 • 2012- Alvin Roth

   

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ

 • 1908 - Elie Metchnikoff

 • 1908 - Paul Erlich

 • 1914 - Robert Barany

 • 1922 - Otto Meyerhof

 • 1930 - Karl Landsteiner

 • 1931 - Otto Warburg

 • 1936 - Otto Loewi

 • 1944 - Herbert Spencer Gasser

 • 1944 - Joseph Erlanger

 • 1945 - Ernst Boris Chain

 • 1946 - Hermann Joseph Muller

 • 1947- Gerty Cori and Theresa Radnitz

 • 1950 - Tadeus Reichstein

 • 1952 - Selman Abraham Waksman

 • 1953 - Hans Krebs

 • 1953 - Fritz Albert Lipmann

 • 1958 - Joshua Lederberg

 • 1959 - Arthur Kornberg

 • 1964 - Konrad Bloch

 • 1965 - Francois Jacob

 • 1965 - Andre Lwoff

 • 1967 - George Wald

 • 1968 - Marshall W. Nirenberg

 • 1969 - Salvador Luria

 • 1970 - Julius Axelrod

 • 1970 - Sir Bernard Katz

 • 1972 - Gerald Maurice Edelman

 • 1975 - David Baltimore

 • 1975 - Howard Martin Temin

 • 1976 - Baruch S. Blumberg

 • 1977 - Rosalyn Sussman Yalow

 • 1977- Andrew V. Schally

 • 1978 - Daniel Nathans

 • 1980 - Baruj Benacerraf

 • 1984 - Cesar Milstein

 • 1985 - Michael Stuart Brown

 • 1985 - Joseph L. Goldstein

 • 1986 - Stanley Cohen & Rita Levi-Montalcini

 • 1988 - Gertrude Elion

 • 1989 - Harold Varmus

 • 1994 - Alfred Gilman

 • 1994- Martin Rodbell

 • 1997- Stanley B. Prusiner

 • 1998 - Robert F. Furchgott

 • 2000 - Paul Greengard

 • 2002 - Robert H. Horvitz

 • 2002 - Sydney Brenner

 •  2005 - Roy Glauber    

 • 2011 Ralph Steinman and Bruce Beutler 
 • 2013 - James E. Rothman
 • 2013 - Randy W. Schekman
 • 2017-Jeffrey C. Hall
 • 2017-Michael Rosbash
 • Michael W. Young.

ΦΥΣΙΚΗ

 • 1907 - Albert Abraham Michelson

 • 1908 - Gabriel Lippmann

 • 1921 - Albert Einstein

 • 1922 - Niels Bohr

 • 1925 - James Franck

 • 1925 - Gustav Hertz

 • 1943 - Gustav Stern

 • 1943- Otto Stern

 • 1944 - Isidor Issac Rabi

 • 1945- Wolfgang Pauli

 • 1952 - Felix Bloch

 • 1954 - Max Born

 • 1958 - Igor Tamm

 • 1958 - Il'ja Mikhailovich Frank

 • 1959 - Emilio Segre

 • 1960 - Donald A. Glaser

 • 1961 - Robert Hofstadter

 • 1962 - Lev Davidovich Landau

 • 1963 - Eugene P. Wigner

 • 1965 - Richard Phillips Feynman

 • 1965 - Julian Schwinger

 • 1967- Hans Albrecht Bethe

 • 1969 - Murray Gell-Mann

 • 1971 - Dennis Gabor

 • 1972- Leon N. Cooper

 • 1973 - Brian David Josephson

 • 1975 - Benjamin Mottleson

 • 1976 - Burton Richter

 • 1978 - Arno Allan Penzias

 • 1978 - Peter L Kapitza

 • 1979 - Stephen Weinberg

 • 1979 - Sheldon Glashow

 • 1988 - Leon Lederman

 • 1988 - Melvin Schwartz

 • 1988 - Jack Steinberger

 • 1990 - Jerome Friedman

 • 1992- Georges Charpak

 • 1995 - Martin Perl

 • 1995- Fredrick Reines

 • 1996- Douglas D. Osheroff

 • 1996 - David M. Lee

 • 1997- Claude Cohen-Tannoudji

 • 2000 - Zhores I. Alferov

 • 2003 - Vitaly Ginzburg & Alexei A. Abrikosov

 • 2004 - H. David Politzer & David Gross

 • 2005 - Roy Glauber

 • 2011 - Saul Perlmutter 

 • 2011- Adam Riess
 • 2012- Serge Haroche
 • 2013 - Francois Englert
 • 2016 - Michael Kosterlitz